Organizacija korporativnih događaja


Tim bilding

Cilj tim bilding programa je rad na osnaživanju ključnih aspekata timskog rada, kao što su poverenje, otvorena komunikacija, motivacija I posvećenost zajedničkim ciljevima… Shodno vašim potrebama, kreiraćemo program koji će biti dovoljno izazovan i zanimljiv svim članovima tima. Tokom realizacije samog programa, naš stručan tim će pratiti međusobno funkcionisanje članova I dati konkretne predloge za dalje unapređenje kako pojedinaca, tako i čitavog tima. Nije važno da li vaš tim broji 10 ili 200 ljudi, da li želite da aktivnosti realizujemo u prirodi ili konferencijskoj sali, da li vaš događaj traje nekoliko sati, ili nekoliko dana… Program ćemo prilagoditi vašim specifičnim potrebama i zahtevima.

Tim bilding aktivnosti u zatvorenom prostoru:

 • Tim bilding aktivnosti u formi “soft skills” treninga koji su usmereni na jačanje specifičnih timskih vestina – konstruktivna komunikacija, upucivanje i prihvatanje povratne informacije, motivacija i samomotivacija, razvoj timske kreativnosti u rešavanju problema i mnogi drugi.
 • Tim bilding igre za jačanje kohezije tima – potraga za blagom u zatvorenom prostoru, igre bez granica i druge aktivnosti zabavnog karaktera.

hrteamb01

Tim bilding aktivnosti na otvorenom prostoru:

 • Organizacija grupnih sportskih takmičenja (mali fudbal, košarka, odbojka i sl.)
 • Planinarenje i rekreativne šetnje u prirodi
 • Streličarstvo
 • Paintball
 • Potraga za blagom uz orijentiring
 • Alpinistički poligon
 • Avanturistička trka sa fizičkim preprekama
 • Timsko kuvanje u prirodi
 • …i mnoge druge aktivnosti
Stručni skupovi i sajmovi

Organizacija stručnih seminara i konferencija koja obuhvata:

 • Odabiru prostora za organizaciju stručnog skupa
 • Odabiru posluženja tokom trajanja stručnog skupa
 • Odabiru smeštaja gostiju tokom trajanja stručnog skupa
 • Definisanju strukture i scenarija stručnog skupa
 • Obezbeđenju kompletne audio-vizuelne opreme, sistema za simultano prevođenje i druge neophodne tehnike
 • Snimanju i fotografisanju skupa
 • Pripremi grafičkog vizuala skupa, primeni vizuala na materijal za stručni skup, izradi i štampi materijala
 • Protokolarnoj podršci događaja
 • Pripremanju dodatnog sadržaja za posetioce skupa (zajednička večera, turistički programi za posetioce skupa, pokloni i sl)
 • Osmišljavanju i pripremi izlagačkog štanda na sajmu
 • Osmišljavanju i pripremi promotivnog materijala za sajamska izlaganja
Korporativne proslave i druženja

 • Family day
 • Proslava dana kompanije
 • Proslava jubileja
 • 8. Mart
 • Proslava nove godine
 • Proslava nove godine za decu zaposlenih
 • Poslovni sastanci i ručkovi
 • Protokolarna organizacija i podrška VIP sastanaka i poseta, svečanih otvaranja, promocija kompanije

Svi događaji se kreiraju i organizuju u skladu sa željama i ciljevima naručioca usluge.
U ponudi izdvajamo ekskluzivne lokacije za organizaciju poslovnih događaja na teritoriji Novog Sada i Vojvodine. Za vise informacija kontaktirajte nas na: boris.kepcija@lmj-satori.rs

hrteamb00