CENA


CENA najma šatora, pagoda i prateće opreme zavisi od nekoliko elemenata.

Kako bismo vam dali detaljnu ponudu, moramo znati sledeće informacije:

  • koliko gostiju planirate na proslavi
  • gde planirate proslavu – grad, država
  • koji datum vam najviše odgovara – dan,mesec, godina
  • da li želite okrugle ili pravougaone stolove ili pak kombinaciju
  • da li želite pod i itison u šatoru
  • da li želite krovne i bočne zavese

Pre nego što nas pozovete ili pošaljete upit na e-mail, razmotrite gorenavedene elemente i informišite nas o ovim detaljima